Poradna – realizace

Co vás nejvíce zajímá

Kdy je vhodné řešit tepelné čerpadlo u novostavby?
Jakýkoliv zdroj tepla i tepelné čerpadlo do novostavby je nejlepší řešit již v projektu. Bohužel naše zkušenosti z praxe říkají, že projektanti nedostatečně sledují vývoj na trhu. To, co projektovali před 20 či 10 lety, dělají stále. Z toho důvody si myslíme, že je vhodnější nechat projektanta udělat hrubý návrh a poté konzultovat a doladit s firmou, která se tepelným čerpadlům věnuje naplno. My vám v této fázi rádi poskytneme naše cenné zkušenosti a rady a navrhneme řešení na míru vám i vašemu domu. Nejen, co se týče tepelného čerpadla, ale i otopné soustavy – tedy kompletního topného systému.
Hodí se tepelné čerpadlo i do starého domu?
Jistě! Tepelná čerpadla jsou dobrá do novostaveb, stejně jako do starých domů. Pokud si spočítáte poměr mezi výší investice a úsporou, tak je tepelné čerpadlo jedno z nejlepších opatření. Rozvody se silnými trubkami a litinové radiátory s velkým obsahem vody jsou pro tepelná čerpadla výbornou otopnou soustavou, protože tepelná čerpadla chtějí mít hodně vody. Samotížná otopná soustava také není žádná komplikace. Velká tepelná ztráta je jen otázkou vhodného návrhu. Je dobré zhodnotit stávající stav a navrhnout adekvátní technické řešení. Proto pro vás zdarma provádíme prohlídky domů před návrhem řešení.
Vyplatí se tepelné čerpadlo u starého domu?
Určitě. Starší domy mají sice větší tepelnou ztrátu, ale to je ve finále dobře. Když ze 100 000 Kč ušetříte ročně polovinu, tak to je 50 000 Kč. Zatímco když z 20 000 Kč ušetříte polovinu, tak to je jen 10 000 Kč. Je třeba jen navrhnout vhodný zdroj a s tím se na nás můžete spolehnout.
Jaká je úspora s tepelným čerpadlem?
To záleží na tom, čím jste topili v minulosti. U elektřiny je úspora až 70 %, u plynu cca 50 %. Co se týče tuhých paliv, tam žádná finanční úspora vcelku není, ale výrazně ušetříte svůj čas (příprava paliva, zatápění, přikládání, vynášení popela, čistění, kominík). Usnadníte si život také o starosti, špínu a prostor nutný ke skladování paliva
Co je to topný faktor?

Topný faktor (označován jako COP) je základní specifikací tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím lépe a tím levnější bude provoz. Například když má tepelné čerpadlo výkon 3 kW tepla a k tomu spotřebuje jen 1 kW elektřiny, tak topný faktor je 3. Elektrokotel má topný faktor 1, protože aby udělal 1 kW tepla, tak spotřebuje 1 kW elektřiny. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek, ve kterých pracuje. Zejména venkovní teplota, teplota topné vody, požadovaný tepelný výkon atd. Např. v létě může být topný faktor 8 a v krutých mrazech třeba jen 1,5.

Lepší je se orientovat podle sezónního topného faktoru (zkratka SCOP). Ten udává průměrný topný faktor za celou topnou sezonu. Ovšem za předpokladu, že je teplené čerpadlo vhodně navrženo – to znamená, že je nasazeno na dům s tepelnou ztrátou dle energetického štítku. Pokud vám někdo ukazuje závratné hodnoty COP či SCOP a neukázal vám energetický štítek, tak se vás nejspíš snaží oklamat. Proto vždy chtějte vidět energetický štítek!

Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody, proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

Co je ekvitermní regulace? (topná křivka)

Ekvitermní regulace nebo také topení podle topné křivky, je nejlevnější způsob vytápění. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Například když v domě chcete mít stále stejnou teplotu, která je pro vás příjemná. Třeba 22 °C, a to za každých okolností, ať je venku jak chce. To, co se tedy mění, je vlastně jen teplota venku. Ekvitermní regulace pak mění teplotu topné vody tak, aby vyrovnala rozdílnou venkovní teplotu, a tím udržuje teplotu uvnitř domu stále stejnou. Čím je venku chladněji, tím teplejší vodu vyrábím. A když je teplo, tak stačí topit na nižší teplotu.

Nastavení topné křivky (ekvitermní regulace) je u našeho systému velice jednoduché a zvládne to každý.

Co to je topná křivka?
Viz ekvitermní regulace.
Jak pracuje tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo funguje podobně jako lednice či klimatizace, s tím rozdílem, že tepelné čerpadlo chladí venku a do domu posílá teplo. Pro svůj provoz využívá elektřinu, pomocí které přečerpává energii (teplo) z venkovního prostředí do domu. Na teplo, které tepelné čerpadlo vyrobí, se spotřebuje asi 1/4 elektřiny a 3/4 energie je z venkovního prostředí. Vyrobené teplo se využívá pro vytápění domu, ohřevu užitkové vody i ohřevu bazénové vody.
Mám tepelné čerpadlo jen na topení a uvažuji o bojleru nebo ohřevu bazénu. Co s tím?
To není žádná velká komplikace. Jsme připraveni vám vyhovět, zařízení to umožňuje.
Umí tepelná čerpadla vyrobit dostatek tepla?
Tepelná čerpadla se dnes dávají nejen do rodinných domu, ale i do hotelů, bazénů, bytových domů. Pokud je správný návrh, není žádný limit ani problém s dostatkem tepla.
Jaké je vhodné umístění tepelného čerpadla?
Tepelné čerpadlo vzduch – voda je možné dát kamkoliv, kde je dostatečný přísun vzduchu a nejsou překážky ve výfuku vzduchu. Ideální je to venku. Vzdálenost od vnitřní jednotky může být až 70 m s převýšením 30 m. Vždy se snažíme najít vhodné místo hlavně z hlediska uživatelského komfortu a ekonomiky provozu.
Je možná kombinace tep. čerpadlo a podlahové topení?
Jistě! Podlahové topení chce nízkou teplotu. U tepelného čerpadla zas platí, že čím nižší teplota, tím levnější provoz. Touto kombinací snižujete náklady i opotřebení tepelného čerpadla.
Co kombinace tepelné čerpadlo a solární systém na ohřev vody?
Nedoporučujeme! Solární systém funguje hlavně v teplé polovině roku. V tuto dobu tepelné čerpadlo vyrábí teplou vodu tak levně, že už to ani levnější být nemůže. Když vyrábíte teplou vodu velmi levně pomocí tepelného čerpadla, tak se solární systém nevyplatí. Výsledkem by bylo, že si pořídíte drahou technologii vyžadující údržbu, která nepřináší výraznější finanční přínos.
Je možná kombinace tepelné čerpadlo a rekuperace?
Proč ne! Rekuperace snižuje tepelnou ztrátu domu i spotřebu tepla na vytápění. Výsledkem je možnost použití tepelného čerpadla s nižším výkonem. Je však otázkou, jak nákladný bude systém rekuperace a co vám to přinese. Například klasická novostavba bungalov 150 m2. Tepelná ztráta je cca 7 kW, což naším tepelným čerpadlem vytopíte i s ohřevem TUV za cca 12 000 Kč ročně. Rekuperace sníží náklady na vytápění na 8 000 Kč/rok (tedy o 4 000 Kč/rok méně), při pořizovací ceně cca 150 000 Kč. Což se nezdá moc výhodné.
Kombinace tepelné čerpadlo a teplovodní krbová vložka?
Nedoporučujeme. S tepelným čerpadlem máte doma trvale komfortní teplotu, a tak budete v krbu nebo kamnech topit jen minimálně, jestli vůbec. Nelze ani použít teplovodní vložku jako záložní zdroj tepla v případě výpadku elektřiny, protože potřebuje elektrické oběhové čerpadlo.
Kombinace tepelné čerpadlo a fotovoltaika?
Proč ne, ale očekávaný efekt to nemá! Fotovoltaika vyrobí 75 % roční produkce v teplé polovině roku (duben-září). Jak asi tušíte, v tuto dobu toho moc neprotopíte. Naopak ve chvílích, kdy potřebujete topit, tak fotovoltaika nevyrábí téměř nic. Některá tepelná čerpadla umí s fotovoltaikou spolupracovat a v době, kdy je elektřiny nadbytek, vytápí dům na mírně vyšší teplotu a akumuluje tak v domě teplo. Toto řešení snižuje uživatelský komfort, protože i přetopení není příjemné. A v celkových ročních číslech to nemá významnějšího efektu.